Termeni si conditii

1. PREVEDERI LEGALE
2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
3. OBLIGATIILE VANZATORULUI
4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
6. GARANTAREA CONFIDENTIALITATII
7. TERMENE, PENALITATI
8. FACTURARE - PLATI
9. RISCURI  SI  RESPONSABILITATI
10. ACCEPTARE
11. GARANTII
12. TRANSFERUL PROPRIETATII
13. RASPUNDERE
14. FORTA MAJORA
15. LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA
16. ALTE PREVEDERI

 

 1. PREVEDERI LEGALE

  Prezentele prevederi generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri realizate de Terramediu, prin intermediul magazinului virtual www.terramediu.ro catre Cumparatori si  acestea pot fi modificate numai cu acordul expres, scris, al ambelor parti.

  In acceptiunea prezentelor prevederi, urmatorii termeni vor insemna:

  Cumparator – persoana fizica, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda valabila.

  Vanzator - societatea comerciala SC TERRA MEDIU SRL, avand sediul str. Alexandru Ioan Cuza, nr 22, bl FA 21, sc B, ap 18, Slatina, jud Olt, ROMANIA CP 230037 .

  Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.

  Comanda - documentul electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator, prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile solicitate de Cumparator, acesta exprimandu-si acordul sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.

  Contract - Comanda efectuata de Cumparator  conform prezentelor prevederi si confirmata de catre Vanzator.

  Drepturi de Proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

  Specificatii - caracteristicile si  proprietatile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

  sus Inapoi la cuprins


 2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

  Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul mentionat la punctul 1, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonica sau prin e-mail)  prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.

  Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

  a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice;

  b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul);

  c. Termeni si conditii;

  Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu va putea considera in nici-o situatie o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

  Contractul  de vanzare-cumparare
  intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail).

  Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

  sus Inapoi la cuprins


 3. OBLIGATIILE VANZATORULUI

  a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile in conditiile solicitate de Cumparator;

  b. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea "contact".

  Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are dreptul si obligatia  de a gestiona informatiile primite in baza contractului, in conditiile legislatiei romane.

  sus Inapoi la cuprins


 4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

  Vanzatorul si Cumparatorul nu pot cesiona si/sau subcontracta unei terte parti obligatiile contractuale ce tin de onorarea comenzii, decat cu acordul prealabil al celor doua parti.

  Vanzatorul va fi in toate situatiile responsabil fata de Cumparator pentru indeplinirea  obligatiilor sale contractuale.

  sus Inapoi la cuprins


 5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

  Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.

  De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci in proprietatea Terramediu si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

  sus Inapoi la cuprins


 6. GARANTAREA CONFIDENTIALITATII

  SC TERRA MEDIU SRL este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu urmatorele:
  Numar Registrul General: 0004479
  Numar infochiosk: 987072766991

  Toate documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, raman in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului.

  Aceste date pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul prealabil, scris, al Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.

  Datele clientilor nu pot fi folosite, si nici furnizate altor parti, decat in conditiile strict prevazute de legislatia romana.

  Terramediu.ro se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, in vederea vanzarii produselor si informarea utilizatorilor asupra aspectelor legate de functionarea site-ului, precum si asupra ofertelor propuse de Terramediu.ro.

  Compania  va folosi datele personale ale clientilor numai in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului acestora de pe terramediu.ro, in legatura cu evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite. 

  Terramediu.ro poate notifica utilizatorii in legatura cu ofertele curente si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

  Terramediu.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul Terramediu.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza de date.

  In cazul optarii pentru plata online, procesarea datelor de card sau cele aferente platii prin SMS se face pe serverele MobilPay, iar terramediu.ro nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul Cumparatorului.Pentru informare, sesizari si reclamatii, Cumparatorul se poate adresa telefonic, sau la adresa   de email a Vanzatorului.

  sus Inapoi la cuprins


 7. TERMENE, PENALITATI

  In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul asupra  noului termen estimat pentru finalizarea livrarii.

  Cumparatorul va avea dreptul sa solicite despagubiri de la Vanzator, in conditiile legii, pentru  nerespectarea totala sau partiala din partea acestuia a prevederilor contractuale, in conformitate cu termenele stabilite.

  In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator,acesta este obligat la plata unei penalitati in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere din suma datorata.

  In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta neputand depasi 3 zile lucratoare.

  sus Inapoi la cuprins


 8. FACTURARE - PLATI

  Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda.

  Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

  sus Inapoi la cuprins


 9. RISCURI  SI  RESPONSABILITATI

  a. Livrare

  Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.

  b. Transport - Ambalare
  In afara situatiei   in care este agreat in mod expres altfel de Vanzator si Cumparator, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile livrate, in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza,  sau catre reprezentantul Cumparatorului.

  Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

  Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile numai pe teritoriul Romaniei.

  sus Inapoi la cuprins


 10. ACCEPTARE

  Acceptarea va fi facuta  atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda.

  In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile.

  De asemenea, Cumparatorul beneficiaza de returul produselor in 10 zile.

  sus Inapoi la cuprins


 11. GARANTII

  Toate bunurile comercializate de catre terramediu.ro beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor.

  Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

  sus Inapoi la cuprins


 12. TRANSFERUL PROPRIETATII

  Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata  la momentul efectuarii integrale a platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).

  In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inaintea semnaturii de primire, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii contravalori a acestora.

  sus Inapoi la cuprins


 13. RASPUNDERE

  Vanzatorul va fi raspunzator de finalizarea comenzii, inclusiv in cazul  in care  salariatii sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc din obligatiile contractuale.

  sus Inapoi la cuprins


 14. FORTA MAJORA

  Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unei situatii  de forta majora, asa cum este definite de lege.

  Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

  sus Inapoi la cuprins


 15. LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

  Prezentul contract se supune legislatiei romane si se  completeaza cu prevederile Codului  civil si  ale Codului commercial  din Romania.

  Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Cumparator se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi supuse instantelor judecatoresti  romane competente.

  sus Inapoi la cuprins


 16. ALTE PREVEDERI

  Vanzatorul si Cumparatorul agreaza principiul ca sunt cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice  alte obligatii in afara celor convenite prin contract, pe seama sau in dauna celeilalte parti.

  Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc orice alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.

  sus Inapoi la cuprins